Infoklik

Zapytania Ofertowe

Layouty graficzne aplikacji webowej oferującej możliwość tworzenia zapytań ofertowych.

Naszym zadaniem była korekta makiet architektury informacji, projekty graficzne oraz kodowanie CSS.

www.infoklik.eu

Powiązany projekt - system identyfikacji wizualnej:

INFOKLIK

BRANDING