WB Group

System Identyfikacji Wizualnej dla grupy spółek przemysłu zbrojeniowo - elektronicznego powstałej z połączenia firm: WB Electronics, MindMade, Radmor, Arex i FlyTronic.

Inspiracją był aktualny znak głównej spółki WB Electronics.

www.wb.com.pl

Powiązany projekt - WEB:

WB GROUP

WEB