Radość na Talerzu

Restauracja

System Identyfikacji Wizualnej dla Restauracji.
Naszym zadaniem było opracowanie koncepcji oraz projektów graficznych.