Nitrid

Azotek Boru

System Identyfikacji Wizualnej dla firmy Nitrid Sp. z o. o. która jest wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy Henze BNP AG. na Polskę zajmującą się dystrybucją produktów do zastosowań w przemyśle, opartych na bazie Azotku Boru.

Inspiracją był układ heksagonalny Azotku Boru.

Naszym zadaniem było opracowanie koncepcji, projektu oraz nadzór produkcyjny.


Projekt został wyróżniony przez:


Powiązany projekt - system identyfikacji wizualnej:

ETE ENERGIA

BRANDING